Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Eén project-MER voor 15 windturbines langs E313 Tongeren Riemst

Elicio, Eneco, Limburg win(d)t en Luminus onderzoeken samen de mogelijkheid om vijftien windturbines te realiseren langs de E313 in Tongeren en Riemst. Het gezamenlijke project ‘Ventori’kan maar liefst 64.000 gezinnen jaarlijks van groene stroom voorzien. Limburg kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen voor 2030.

De initiatiefnemers hebben in het verleden elk afzonderlijk projecten geïnitieerd met een totaal van 28 windturbines. Op verzoek van de Vlaamse overheid, stad Tongeren, gemeente Riemst en provincie Limburg zijn deze verschillende initiatieven nu in één voorstel gebundeld en geoptimaliseerd. Dankzij deze samenwerking zijn het aantal windturbines van 28 naar 15 teruggebracht, worden de totale effecten in één milieuonderzoek bestudeerd en vormt de projectgroep Ventori één aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

Parallel onderzoek Windvision

Bijkomend bekijkt windenergiebedrijf Windvision de mogelijkheden voor twee windturbines in de industriezone Tongeren-Oost. De onderzoekstrajecten van Ventori en Windvision starten gelijktijdig en de milieueffecten worden gezamenlijk bestudeerd voor alle zeventien locaties. Het project Ventori doorloopt de meest uitgebreide onderzoeksprocedure met inspraakmogelijkheden. Windvision verkiest een meer beknopt onderzoek.