Geplande locaties

Windturbines op de kaart

Nieuwe stap milieuonderzoek

Lees meer

Bekijk een windturbine in 3D

Virtual reality vanuit je zetel

Milieueffectenonderzoek staat stap verder

01-09-2023

Het projectteam heeft het afgelopen jaar het milieueffectenrapport (MER) grondig verder uitgewerkt. Vandaag ligt er een ontwerp MER dat via een nieuw scopingsadvies een tweede keer wordt voorgelegd aan adviesinstanties. Zo werken we toe naar de vergunningsaanvraag.

In het MER onderzoeken we de impact van de vijftien geplande windturbines op de leefomgeving, het landschap, de biodiversiteit, de luchtvaart en het erfgoed. Daarbij kijken we ook naar de effecten van bestaande windturbines en van de windturbines in ontwikkeling.

Grondig bijkomend onderzoek

Eind 2021 lag de aanmeldnota van het MER ter inzage bij adviesinstanties en het brede publiek. Alle reacties werden toen verzameld in een zogenaamd scopingsadvies. Op basis van dat advies heeft het projectteam het MER verder in detail uitgewerkt. Er zijn onder andere bijkomende vogeltellingen en geluidsmetingen uitgevoerd. De uitgewerkte versie ligt nu voor bij team MER om een tweede scopingsadvies te formuleren, zodat we het MER kunnen finaliseren.

Vergunningsaanvraag ten vroegste eind 2023

Volgens de initiële planning verwachtten we het tweede scopingsadvies aan te vragen in het voorjaar van 2023, maar door de beslissing om ook wintervogeltellingen uit te voeren en de grondigheid waarmee we de onderzoeken verder hebben uitgevoerd is de planning opgeschoven. Zodra het tweede scopingsadvies er ligt, verwerken we de reacties en finaliseren we het MER. Nadien volgt de vergunningsaanvraag voor het project. Die verwachten we ten vroegste eind 2023 in te dienen. We houden iedereen op de hoogte van de stappen via de website. 

Meer nieuws

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over het milieuonderzoek in je inbox.

Schrijf je in

Mijlpalen milieuonderzoek

20 sept - 13 nov 2021

Aanmelding MER en inspraak

12 - 13 okt 2021

Infomarkt Tongeren en Riemst

9 feb 2022

1ste scopings-advies

maart 2022 - zomer 2023

Bijkomende milieu-onderzoeken

september 2023

2de scopings-advies

december 2023

Infomarkt

zomer 2024

Aanvraag omgevings-vergunningen

najaar 2024

Openbaar onderzoek en digitale infosessie