Skip to main content
home-page

Geplande locaties

Windturbines op de kaart

Nieuwe stap milieuonderzoek

Lees meer

Bekijk een windturbine in 3D

Virtual reality vanuit je zetel

Bekijk de presentatie van de infomarkt

18-12-2023

Op dinsdag 12 december organiseerde het projectteam van Ventori een infomarkt. We hebben de bezoekers bijgepraat over de stand van zaken en volgende stappen in het project. De presentatie is nu ook te bekijken via de website.    Een 30-tal buurtbewoners waren aanwezig op de infomarkt. Het projectteam heeft hen bijgepraat over:   de onderzoeken die zijn gevoerd en de resultaten van het milieueffectenrapport (MER);  de volgende stappen in het project, waaronder de omgevingsvergunningsaanvragen;  de participatiemogelijkheden voor omwonenden.   Wie er niet bij kon zijn of wie de informatie graag nog eens doorneemt, kan vanaf nu de presentatie bekijken via onderstaande knop. Bekijk de presentatie Vooruitblik 2024   Het MER zal volledig gefinaliseerd zijn in december. In 2024 zetten we de volgende stappen:   Januari 2024: indienen van omgevingsvergunningsaanvragen bij de Vlaamse overheid  Maart – april 2024: start van het openbaar onderzoek en een digitale infosessie  Juni – juli 2024: beslissing over de vergunning  Heb je vragen?   Contacteer ons via het mailadres info@ventori.be.

Infomarkt op 12 december

30-11-2023

Op dinsdag 12 december ben je welkom op een infomarkt over Ventori. Eind 2021 konden adviesinstanties en omwonenden de aanmeldnota van het milieueffectenrapport (MER) inkijken en erop reageren. Intussen zijn alle adviezen verwerkt, is er bijkomend onderzoek gevoerd en is het MER afgewerkt. De initatiefnemers kunnen nu de omgevinsvergunningsaanvraag indienen. Tijdens de infomarkt praten wij jou daarom graag bij over de stand van zaken.   Inhoud infomarkt Tijdens de infomarkt krijg je meer infomartie over:  de onderzoeken die we hebben gevoerd en de resultaten van het MER;  de volgende stappen, waaronder de omgevingsvergunningsaanvragen;  de participatiemogelijkheden voor omwonenden in het windpark.  Praktische informatie Datum en tijd: 12 december 2023 van 16.00 tot 20.00 uur Locatie: Sportoase Eburons Dome, Vrijheidweg 9, 3700 Tongeren  Inschrijven: We werken met tijdssloten van een half uur. Inschrijven kan via onderstaande knop.  Schrijf je in

Milieueffectenonderzoek staat stap verder

01-09-2023

Het projectteam heeft het afgelopen jaar het milieueffectenrapport (MER) grondig verder uitgewerkt. Vandaag ligt er een ontwerp MER dat via een nieuw scopingsadvies een tweede keer wordt voorgelegd aan adviesinstanties. Zo werken we toe naar de vergunningsaanvraag. In het MER onderzoeken we de impact van de vijftien geplande windturbines op de leefomgeving, het landschap, de biodiversiteit, de luchtvaart en het erfgoed. Daarbij kijken we ook naar de effecten van bestaande windturbines en van de windturbines in ontwikkeling. Grondig bijkomend onderzoek Eind 2021 lag de aanmeldnota van het MER ter inzage bij adviesinstanties en het brede publiek. Alle reacties werden toen verzameld in een zogenaamd scopingsadvies. Op basis van dat advies heeft het projectteam het MER verder in detail uitgewerkt. Er zijn onder andere bijkomende vogeltellingen en geluidsmetingen uitgevoerd. De uitgewerkte versie ligt nu voor bij team MER om een tweede scopingsadvies te formuleren, zodat we het MER kunnen finaliseren. Vergunningsaanvraag ten vroegste eind 2023 Volgens de initiële planning verwachtten we het tweede scopingsadvies aan te vragen in het voorjaar van 2023, maar door de beslissing om ook wintervogeltellingen uit te voeren en de grondigheid waarmee we de onderzoeken verder hebben uitgevoerd is de planning opgeschoven. Zodra het tweede scopingsadvies er ligt, verwerken we de reacties en finaliseren we het MER. Nadien volgt de vergunningsaanvraag voor het project. Die verwachten we ten vroegste eind 2023 in te dienen. We houden iedereen op de hoogte van de stappen via de website. 

Meer nieuws

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over het milieuonderzoek in je inbox.

Schrijf je in

Mijlpalen milieuonderzoek

20 sept - 13 nov 2021

Aanmelding MER en inspraak

12 - 13 okt 2021

Infomarkt Tongeren en Riemst

9 feb 2022

Eerste scopingsadvies

maart 2022 - zomer 2023

Bijkomende milieuonderzoeken

september 2023

Tweede scopingsadvies

december 2023

Infomarkt

begin 2024

aanvraag omgevingsvergunningen

voorjaar 2024

openbaar onderzoek