home-page

Windenergie in de hoofdrol

Project Ventori is goed voor een geïnstalleerd vermogen van om en bij de 75 megawatt aan hernieuwbare energie. Ter illustratie: hiermee kun je jaarlijks 64.000 gezinnen van groene stroom voorzien en maar liefst 130.000 ton aan CO₂-uitstoot vermijden. 

En dat is nodig, want de uitstoot van CO₂ moet snel naar beneden om klimaatopwarming een halt toe te roepen. Tegelijk moet energie voor iedereen in de toekomst beschikbaar blijven, en willen we de kosten voor gezinnen en bedrijven zo laag mogelijk houden.

Van alle vormen van hernieuwbare energie is windenergie de meest bewezen technologie en daardoor het meest efficiënt en goedkoop. Bovendien is het een van de schoonste energiebronnen. Windenergie speelt dus de hoofdrol in de energietransitie waar we allen voor staan. 

130.000 ton
jaarlijks vermeden
CO₂-uitstoot

75 megawatt
geïnstalleerd
vermogen

225 GWh
per jaar aan
groene stroom

 

Belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen 

Vlaanderen trekt voluit de kaart van duurzame energieproductie om de klimaatdoelstellingen te halen. De Vlaamse Regering heeft beslist dat tegen 2030 windenergie maar liefst 40% van alle hernieuwbare elektriciteit levert. Hiervoor moeten er voor 2.500 MW aan windturbines geïnstalleerd worden. Eind 2020 stond de teller op 1.361 MW, iets meer dan de helft. Dus we moeten de komende jaren een enorme inhaalbeweging maken.