Eerste stap: een milieueffectenrapport

De komende tijd start het uitgebreide en gezamenlijke onderzoek naar de milieueffecten (project-MER). In dit onderzoek worden de effecten van alle windturbines op de omgeving bestudeerd in een gebied van 10 kilometer bij 10 kilometer. 

Ook de nabijgelegen Waalse projecten en de twee windturbines van Windvision in Tongeren-Oost worden meegenomen in dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studiebureau Arcadis, bijgestaan door deskundigen van de Vlaamse overheid. 

Onderzoeksrapport

De onderzoekers kijken naar het effect van de windturbines op de leefomgeving, het landschap, de biodiversiteit, mobiliteit en het erfgoed in de omgeving. Met deze onderzoeken worden de milieueffecten beoordeeld. Alles bij elkaar levert dat een milieueffectenrapport (MER) op. Dit rapport beschrijft de impact op de omgeving en eventuele maatregelen die genomen moeten worden om het project bij te sturen. 

 

1. Aanmelding 2. Scopingsadvies  3. Milieuonderzoek 4. Aanvraag 

 

Stappen van het milieuonderzoek

 1. Aanmelding bij team MER (september 2021)
  De eerste stap is de aanmelding van het milieueffectenonderzoek bij team MER. Dit document beschrijft het projectvoorstel, de onderwerpen die onderzocht worden en de manier waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd. In deze fase kan u suggesties doen voor het onderzoek. Deze inspraakperiode loopt van 20 september tot en met 3 november 2021. 

 2. Reacties worden verzameld in een scopingsadvies (eind 2021)
  Team MER verzamelt vervolgens alle reacties van omwonenden en adviesinstanties uit de inspraakperiode. Ze worden samengevat in een scopingsadvies dat openbaar wordt gemaakt. Dit document beschrijft welke relevante suggesties zijn ingediend om het plan te verbeteren, en op welke manier de initiatiefnemers en het studiebureau ermee aan de slag gaan.

 3. Opmaak en uitvoering milieueffectenrapport (2021-2022)
  Op basis van het scopingsadvies wordt het milieuonderzoek zelf uitgewerkt en uitgevoerd. Dit onderzoek en de resultaten worden vervolgens voorgelegd aan de adviesinstanties.

 4. Aanvraag omgevingsvergunning met openbaar onderzoek (2022)
  De laatste stap is de aanvraag van de omgevingsvergunning. Tijdens het openbaar onderzoek is opnieuw inspraak mogelijk. Het milieueffectenrapport wordt als studie aan de aanvraag toegevoegd. Vervolgens is het aan de Vlaamse overheid om de aanvraag te beoordelen en een uitspraak te doen over de vergunning.