home-page

Uitgebreid onderzoek naar milieueffecten

In het milieueffectenonderzoek (project-MER) wordt de impact van alle 15 windturbines op de omgeving bestudeerd in een gebied van 10 kilometer bij 10 kilometer. 

Ook de nabijgelegen Waalse projecten en de twee windturbines van Windvision in Tongeren-Oost worden meegenomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studiebureau Arcadis, bijgestaan door deskundigen van de Vlaamse overheid. 

Onderzoeksrapport

De onderzoekers kijken naar het effect van de windturbines op de leefomgeving, het landschap, de biodiversiteit, mobiliteit en het erfgoed in de omgeving. Alles bij elkaar levert dat een milieueffectenrapport (MER) op. Dit rapport beschrijft de impact op de omgeving en de maatregelen die genomen worden om het project bij te sturen.

Alle rapporten zijn terug te vinden in de databank van Team MER onder dossiernummer 'PR3412'.

 

Stappen van het milieuonderzoek

 1. Aanmelding bij team MER (september - november 2021)
  De eerste stap is de aanmelding bij team MER. De aanmelding beschrijft het projectvoorstel, de onderwerpen die onderzocht worden en de manier waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd. In deze fase kan iedereen suggesties meegeven voor het onderzoek. 

 2. Reacties worden verzameld in een scopingsadvies (februari 2022)
  Team MER verzamelt vervolgens alle reacties van omwonenden en adviesinstanties uit de inspraakperiode. Ze worden samengevat in een scopingsadvies dat openbaar wordt gemaakt. Dit document beschrijft welke relevante suggesties zijn ingediend om het plan te verbeteren, en op welke manier de initiatiefnemers en het studiebureau ermee aan de slag gaan.

 3. Uitvoering van bijkomende milieuonderzoeken (maart t/m mei 2022)
  Aan de hand van het scopingsadvies worden de milieuonderzoeken besproken met de adviesinstanties. Samen met het studiebureau wordt bekeken welke onderzoeken volstaan en welke (bijkomende) onderzoeken nog uitgevoerd moeten worden. 

 4. Toetsing onderzoeken en opmaak tweede scopingsadvies (najaar 2022)
  De initiatiefnemers bespreken opnieuw de milieuonderzoeken met team MER en de adviesinstanties. De afgewerkte onderzoeken worden alvast beoordeeld. Hier volgt een nieuw advies uit (tweede scopingsadvies). Vervolgens wordt het milieurapport (project-MER) volledig afgewerkt. 

 5. Aanvraag omgevingsvergunning met openbaar onderzoek (december 2022)
  De afgewerkte project-MER wordt samen met de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. In deze fase is officiële inspraak opnieuw mogelijk tijdens het openbaar onderzoek. Vervolgens is het aan de Vlaamse overheid om de aanvraag te beoordelen en een uitspraak te doen over de vergunning.