home-page

Vlaamse regelgeving rond windenergie

Uiteraard kun je niet zomaar overal een windturbine plaatsen. De Vlaamse overheid heeft een wetgevend kader opgemaakt dat bepaalt wat zogenoemde voorkeurslocaties zijn. Dit wetgevend kader, de omzendbrief, wordt gebruikt om te onderzoeken waar windturbines kunnen komen in Vlaanderen. Ventori houdt rekening met alle voorwaarden rond milieu, stedenbouwkunde en de aanwezigheid van voldoende wind. 

Bij voorkeur langs grote infrastructuur 

In een belangrijke omzendbrief uit 2014 bestempelt de Vlaamse overheid zones langs grote bestaande infrastructuur als 'voorkeurszones' voor windparken. De ruimtelijke impact blijft het meest beperkt wanneer windturbines geplaatst worden langs bijvoorbeeld snelwegen, gewestwegen, kanalen, hoogspanningslijnen en industriezones. De windturbines van Ventori zijn gelegen aan autosnelweg E313, de hoogspanningslijn en de industriezone Tongeren-Oost.

 

 

Waar de wind vrij spel krijgt

Windturbines moeten geplaatst worden op een plek waar ze veel wind vangen. Zodat iedere windturbine zo goed mogelijk hernieuwbare energie kan opwekken binnen de beschikbare ruimte. Het plateau tussen Tongeren en Riemst ligt hoger dan de rest van de omgeving, en is daarmee een van de meest windrijke locaties binnen Limburg. 

 

Meer weten? Hier vind je alle originele regelgevende kaders terug: