home-page

Inspraak en advies

In het najaar van 2021 kon iedereen de aanmelding inkijken en suggesties meegeven over het milieuonderzoek. Op twee infomarkten in oktober zijn een 70-tal bewoners uitgebreid in gesprek gegaan met de projectmedewerkers. Team MER van de Vlaamse overheid heeft alle suggesties verzameld en aanvullend advies opgevraagd bij administraties en besturen.  

Op de website van team MER zijn ondertussen de beslissing en het aanvullende advies (‘eerste scopingsadvies”) gepubliceerd. Het onafhankelijke team van de studiecoördinator en onderzoekers is goedgekeurd, evenals de mogelijkheden tot inspraak door bewoners en overheidsinstanties.  Het project-MER (het milieueffectenrapport) wordt nu aangevuld met de relevante suggesties. 

Belangrijkste punten uit het scopingsadvies

Het volledige rapport van 12 pagina's is terug te vinden in de databank van Team MER. Hier zetten we de belangrijkste punten uit het advies onder elkaar:

  • De project-MER rekening moet houden met de effecten van de nabijgelegen windturbines. In de MER wordt de meest actuele kaart met bestaande, vergunde en geplande windturbines toegevoegd. 
  • Agentschap voor Natuur en Bos benadrukt dat de natuurtoets voor beschermde gebieden noodzakelijk is.
  • Luchtverkeersorganisatie Skeyes heeft gevraagd om extra studies in de buurt van radars en de luchthaven van Luik.
  • Er komen extra geluidsmetingen. Stad Tongeren en gemeente Riemst beslissen mee op welke locaties deze metingen worden uitgevoerd.
  • De gemeente Riemst en team MER hebben benadrukt om de invloed van trillingen goed te bestuderen. Dit wordt meegenomen in de milieuonderzoeken volgens de opmerkingen van de adviesinstanties.
  • Voor Stad Tongeren is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de kwetsbaarheid van het landschap en het erfgoed in de omgeving.
  • De huidige project-MER is de correcte procedure omdat er voor een windpark geen bestemmingswijziging (plan-MER) nodig is. 

 

De aanmelding en het eerste scopingsadvies zijn terug te vinden in de MER-databank onder het dossienummer "PR3412".

 

Terugblik: suggesties voor het milieuonderzoek

Op 7 september 2021 is project Ventori aangemeld bij Team MER van de Vlaamse overheid. Van 7 september tot en met 13 november 2021 kon iedereen de aanmelding van het project inkijken en suggesties meegeven over het milieuonderzoek. Het dossier lag officieel ter inzage in Tongeren, Riemst, Hoesselt en Bilzen. Op de infomarkten in Tongeren en Riemst zijn een 70-tal bewoners in gesprek gegaan met de projectmedewerkers. Ten slotte heeft Team MER aanvullend advies opgevraagd bij administraties en openbare besturen.