“We gaan aan de slag met de suggesties van omwonenden en adviesinstanties”

In het milieueffectenonderzoek (MER) van Ventori wordt de impact van alle 15 windturbines onderzocht. In het najaar van 2021 kon iedereen de aanmelding inkijken en suggesties meegeven op het MER. Ondertussen heeft team MER alle relevante reacties verzameld in een scopingsadvies. Dit advies staat nu online gepubliceerd. Maar wat staat er in dat advies? Team Ventori geeft toelichting.  

Wat houdt zo’n scopingsadvies nu precies in? 

Marie-Laure: “We vinden het belangrijk dat alle omwonenden en adviesinstanties kunnen meedenken over de milieuonderzoeken. Tijdens infomarkten zijn we daarom uitgebreid in gesprek gegaan met een 70-tal bewoners. Iedereen kon dan gedurende 1,5 maand vragen of opmerkingen doorgeven aan team MER. Vervolgens heeft team MER aanvullend advies opgevraagd bij lokale overheden en administraties zoals het Agentschap voor Natuur en Bos. Alle relevante suggesties zijn gebundeld in het ‘eerste scopingsadvies’. Dit document beschrijft waar we het milieuonderzoek nog moeten aanvullen of bijsturen. En met die suggesties gaan we nu aan de slag.” 

Welke suggesties zijn er bijvoorbeeld binnengekomen? 

Steven: “Er werd benadrukt dat we in het onderzoek rekening moeten houden met de effecten van de nabijgelegen windturbines. Dit hadden we al opgenomen in de aanmelding. Daaraan zullen we dus zeker aandacht besteden. Daarnaast wil Agentschap Natuur en Bos een natuurtoets voor beschermde gebieden. Skeyes, de luchtverkeersorganisatie, heeft gevraagd om extra studies naar de radars in de buurt en in de luchthaven van Luik.” 

Ward: “Verder voeren we op vraag van Stad Tongeren en gemeente Riemst extra geluidsmetingen uit op de door hen gewenste locaties. De gemeente Riemst en team MER hebben benadrukt om de invloed van trillingen goed te bestuderen. Voor stad Tongeren is het belangrijk dat we voldoende rekening houden met de invloed op het landschap en het erfgoed.” 

Zijn er veel vragen over het project ingediend? 

Jan: “Er zijn verschillende vragen binnengekomen over waarom de locaties in dit projectvoorstel de beste optie zijn. De Vlaamse overheid heeft strikte criteria voor de mogelijke locaties. Dit zijn omvangrijke technische dossiers, daarom proberen we op de website www.ventori.be alles zo toegankelijk mogelijk uit te leggen. In de project-MER zullen we nog duidelijker beschrijven waarom de windturbines hier op de best mogelijk locatie zouden staan.” 

Marie-Laure: “Daarnaast waren er enkele bezorgdheden over meedraaiende bebakeningsverlichting. We hebben alvast verduidelijkt dat de veiligheidsverlichting alleen op de gondel of mast wordt geplaatst, en niet op de wieken.” 

Wat zijn nu de volgende stappen? 

Steven: “De komende paar maanden worden de bijkomende onderzoeken uitgevoerd. Daarna gaan we opnieuw in gesprek met team MER en de adviesinstanties. Zij beoordelen de uitgevoerde onderzoeken en brengen een nieuw advies uit, het ‘tweede scopingsadvies’. Studiebureau Arcadis maakt dan de definitieve project-MER op. Volgens de planning dienen we deze eind dit jaar in, samen met de aanvraag omgevingsvergunning. In deze periode voorzien we opnieuw informatie naar alle bewoners. Het openbaar onderzoek komt ook met een tweede officiële inspraakfase.” 

Ward: “Uiteraard blijven we ondertussen aanspreekbaar voor iedereen die vragen heeft. We zijn altijd bereikbaar op het emailadres info@ventori.be en iedereen kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief voor de laatste updates.”