home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Hoe gaat het project verder?

Team MER publiceerde onlangs het eerste scopingsadvies. Dat betekent dat we het milieueffectenrapport (MER) nu verder kunnen uitwerken. Lees hier welke stappen we de komende maanden zetten.  

In het najaar van 2021 lag de aanmeldnota voor het MER ter inzage. Dat betekent dat alle omwonenden van het project en adviesinstanties suggesties en reacties konden bezorgen. Alle relevante reacties heeft team MER verzameld in het eerste scopingsadvies. Daarmee gaan we nu verder aan de slag.  

  • Maart – mei 2022: Uitvoering van bijkomende milieuonderzoeken 
    Aan de hand van het scopingsadvies bespreken we de milieuonderzoeken met de adviesinstanties. Samen met het studiebureau bekijken we welke onderzoeken volstaan en welke (bijkomende) onderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, zoals extra metingen.  
  • Najaar 2022: Toetsing onderzoeken en opmaak tweede scopingsadvies 
    We bespreken opnieuw de milieuonderzoeken met team MER en de adviesinstanties. De afgewerkte onderzoeken worden alvast beoordeeld. Hier volgt een nieuw advies uit (tweede scopingsadvies). Vervolgens werken we het MER volledig af.  
  • December 2022: Aanvraag omgevingsvergunning met openbaar onderzoek  
    Het afgewerkte MER wordt samen met de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. In deze fase is officiële inspraak opnieuw mogelijk tijdens het openbaar onderzoek. Vervolgens is het aan de Vlaamse overheid om de aanvraag te beoordelen en een uitspraak te doen over de vergunning. 

Bekijk alle rapporten in de databank van Team MER onder het dossiernummer “PR3412”.