Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Milieueffectenonderzoek Ventori kijkt naar ruimere omgeving

Het milieueffectenrapport (MER) voor het windpark Ventori wordt momenteel verder uitgewerkt. Daarin worden de effecten onderzocht die de windturbines hebben op de omgeving. Het gaat niet alleen om de effecten van de 15 windturbines van Ventori. De onderzoekers houden ook rekening met reeds gerealiseerde windturbines of andere projecten in ontwikkeling die zich in een ruime omgeving rondom Ventori bevinden.    

Het studieteam zal nagaan wat de effecten zijn van de Ventori-windturbines op de leefomgeving, het landschap, de biodiversiteit, de mobiliteit en het erfgoed. De onderzoekers kijken daarbij ook naar de effecten van andere bestaande windturbines en projecten in ontwikkeling in de omgeving van het Ventori-project op een cumulatieve manier.  

Concreet betekent dit dat de onderzoekers naast de 15 windturbines van Ventori ook de effecten van de 20 bestaande windturbines in de ruimere omgeving rondom het project mee in kaart zullen brengen. Daarnaast kijken ze ook nog naar 19 windturbines van gekende projecten in ontwikkeling. In totaal gaat het dus om 54 windturbines die mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen in een ruime omgeving rond Tongeren, Riemst, Bilzen, Bassenge, Vreren en Glons. 

De locatie van de windturbines die worden meegenomen in het milieueffectenonderzoek staan aangeduid op onderstaande overzichtskaart uit het MER-rapport. Eens het milieueffectenonderzoek is afgerond, zal je het milieueffectenrapport integraal kunnen raadplegen.   

  • Rood: Windturbines van Ventori  
  • Blauw: Windturbines in ontwikkeling  
  • Oranje: Bestaande windturbines 

Infomarkten na afronding onderzoek 

Eens het onderzoek is afgerond, organiseert team Ventori opnieuw infomarkten voor de inwoners van Tongeren en Riemst. De volgende stap is het aanvragen van de omgevingsvergunning. Binnen die procedure bestaat de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren tijdens een openbaar onderzoek dat 30 dagen zal duren. Alle informatie over de infomarkten en het openbaar onderzoek vind je tijdig op deze website en via de digitale nieuwsbrief.