Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Aanmelding project-MER 45 dagen ter inzage

De aanmeldnota van de project-MER voor het windpark Ventori ligt vanaf half september voor 45 dagen lang ter inzage voor de inwoners van Tongeren en Riemst. Het project-MER brengt in kaart welke mogelijke milieugevolgen de 15 windturbines hebben op de omgeving.  

De komende tijd start het uitgebreide en gezamenlijke onderzoek naar de milieueffecten. Dat betekent dat de initiatiefnemers de totale effecten van de vijftien windturbines bestuderen over het projectgebied van tien op tien kilometer. En dus niet per deelzone of ontwikkelaar. Ook de nabijgelegen Waalse projecten en de twee windturbines van Windvision worden meegenomen in dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door studiebureau Arcadis, bijgestaan door erkende deskundigen van de Vlaamse overheid. De effecten op onder meer leefomgeving, landschap en biodiversiteit worden verzameld in het milieueffectenrapport (MER).

Informatiemarkt en inspraak

De initiatiefnemers begrijpen dat er veel vragen en bezorgdheden zijn. Alle omwonenden kunnen persoonlijk hun vragen stellen op de fysieke informatiemarkt die begin oktober zal plaatsvinden. De website www.ventori.be vormt het centrale informatiepunt waar iedereen terecht kan voor gedetailleerde projectinformatie en het laatste nieuws. Het is ook mogelijk om vragen rechtstreeks aan de initiatiefnemers te bezorgen en om te registreren voor de nieuwsbrief.

Daarnaast zal de aanmeldnota van het milieuonderzoek van 20 september tot en met 13 november 2021 digitaal ter inzage liggen bij de dienst MER van de Vlaamse overheid. Je kan het dossier raadplegen via de website www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank. Daar kan je het dossier vinden door het dossiernummer PR3412 in te geven. De nota ligt ook ter inzage bij de gemeenten Tongeren en Riemst, waar de windturbines gepland zijn, en bij de nabijgelegen gemeenten Bilzen en Hoeselt. In deze fase kunnen suggesties worden ingediend voor het milieuonderzoek waar de initiatiefnemers vervolgens mee aan de slag gaan. Suggesties doorgeven kan rechtsreeks naar Team MER via e-mail naar mer@vlaanderen.be. Ten vroegste volgend jaar volgt een uitgebreid openbaar onderzoek dat gekoppeld is aan de vergunningsaanvraag voor de windturbines.