Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Aanmeldnota milieueffectenrapport nog 2 weken ter inzage

Update: de terinzagelegging van de aanmeldnota is ondertussen afgelopen. 

Nog tot 13 november 2021 kan iedereen de aanmeldnota van het milieueffectenrapport inkijken. Tot dan kan je ook suggesties voor het onderzoek doorgeven aan de dienst MER. De reacties worden nadien samengevat in een advies. Daarin staat ook met welke suggesties het projectteam al dan niet rekening moet houden in het milieueffectenrapport.

De aanmeldnota kan je online raadplegen via de website www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank. In die databank vind je de nota door het dossiernummer PR3412 in te geven in het daarvoor bestemde tekstvak (zie afbeelding hierboven). Wie suggesties heeft over het onderzoek, kan die rechtstreeks bezorgen aan de dienst MER via e-mail naar mer@vlaanderen.be.

De dienst MER verzamelt alle reacties in een scopingsadvies. Dat advies verschijnt volgens de huidige planning eind 2021. Het bevat alle suggesties die zijn ingediend om het milieueffectenrapport te verbeteren, en beschrijft hoe het projectteam daarmee aan de slag moet gaan. Vervolgens kan het definitieve milieueffectenrapport effectief worden opgesteld.

Onderzoek naar effecten van windturbines op de omgeving

In het milieueffectenrapport worden de effecten van de 15 windturbines van Ventori op de omgeving onderzocht in een onderzoeksgebied van 10 kilometer bij 10 kilometer en voor een heel aantal verschillende disciplines. Bovendien worden ook de nabijgelegen Waalse projecten en de twee windturbines van Windvision in Tongeren-Oost meegenomen in dit onderzoek. Bekijk op deze kaart de locaties van de 15 windturbines die deel uitmaken van het projectvoorstel Ventori. Dit projectvoorstel vervangt alle eerdere initiatieven voor windturbines van de initiatiefnemers.

Heb je vragen over de aanmeldnota of het project? Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen op deze website of stel ze aan het projectteam via het e-mailadres info@ventori.be.